Primerjava bralne pismenosti, znanja matematike in naravoslovja

V tednu od 4.12. do 10.12. je avstrijska projektna skupina TIMSS na Dunaju gostila sestanek nacionalnih koordinatorjev raziskav TIMSS in PIRLS. Raziskava PIRLS meri bralno pismenost učenk in učencev četrtega razreda na podoben način, kot TIMSS meri matematično in naravoslovno znanje otrok. Poleg ostalega dela pri pripravi mednarodnih poročil za vsako raziskavo je sestanek zaznamovala razprava o neposrednih primerjavah bralne pismenosti, znanja matematike in naravoslovja.

Letos sta se 4-letni cikel raziskave TIMSS in 5-letni cikel raziskave PIRLS ujela. Glavno merjenje znanja za obe raziskavi je bilo v istem letu. Skoraj 40 držav je izkoristilo možnost neposredne primerjave vseh dosežkov svojih učencev in v obe raziskavi vključilo isti vzorec otrok. Otroci so v dveh zaporednih dneh reševali preizkus PIRLS in preizkus TIMSS ter odgovorili na en skupen vprašalnik o učenju vseh treh predmetnih področij. Učitelji v četrtem razredu so v večini držav razredni učitelji, ki so odgovorili na skupen vprašalnik o poučevanju branja, matematike in naravoslovja. Za TIMSS pa so tokrat posebej dragoceni podatki iz vprašalnika za starše, ki je redni del raziskave PIRLS, ne pa TIMSS. Z njim se zbirajo informacije o podpori staršev pri bralnih aktivnostih otrok od predšolske dobe dalje. Vprašalnik je bil letos razširjen z vprašanji staršem o matematičnih in naravoslovnih aktivnostih otrok doma ter o znanju otrok, preden so vstopili v šolo. Vsi podatki skupaj bodo omogočili poglobljene analize razlogov za razlike v dosežkih tako znotraj držav, kakor med državami.

Primerjava vseh treh področij znanja je nov raziskovalni izziv za obe raziskavi. Za poročanje bo med drugim razvita tudi nova metodologija določanja bralne zahtevnosti matematičnim in naravoslovnim nalogam. K razvoju metodologije smo povabljene vse države. Dejavniki pridobivanja znanja bodo obravnavani z zahtevnejšimi analizami, s teorijo odgovora na postavko (metodo IRT), izračunani bodo strukturni (SEM) in hierarhični linearni modeli (HLM), s katerimi bodo izmerjene razlike med vplivom doma in šole na dosežke in znanje v vsaki državi. Po mednarodnem urniku bodo mednarodno in z njim nacionalna poročila o povezavi bralne pismenosti, znanja matematike in naravoslovja nastajala v letu 2012 in bodo objavljena v letu 2013, potem, ko bodo decembra 2012 za vsako raziskavo objavljena standardna mednarodna in nacionalna poročila izsledkov.