Znanje matematike in naravoslovja raste ali pada?

Na šolah pravkar teče merjenje znanja za raziskavo PISA. Vključeni so učenke in učenci, ki so stari 15 let, torej večinoma dijaki in dijakinje srednjih šol. Raziskavi je namenjena velika pozornost zaradi rahlo padajoče slike trendov teh meritev znanja v Sloveniji med letoma 2006 in 2009. V medijih, pa tudi strokovnih razpravah vse pogosteje slišimo posplošeno oceno, da znanje naših otrok pada. Pa je to res? Učiteljem bi naredili krivico, če ne bi v sedanjih težkih časih opozorili na pozitivne rezultate iz preteklosti. Beri naprej

Učni cilji, standardi znanja, kompetence … trajektorije!

V zadnjem času vse več znanstvenih člankov o znanju matematike govori o trajektorijah znanja. Všeč nam je razprava o trajektorijah matematičnega znanja Learning trajectories in Mathematics,  Foundation for Standards, Curriculum, Assessment, and instruction v povezavi z ameriškimi nacionalnimi standardi znanja matematike. Priporočamo v branje!

Šole so razpravljale o svojih rezultatih

Od februarja do marca 2012 so med učitelji na šolah tekle razprave o rezultatih učencev in učenk, ki so sodelovali v raziskavi TIMSS pomladi 2011. Šolski koordinatorji so sestavljali poročila o razpravi: kako na šoli primerjajo rezultate z drugimi merjenji znanja, kateri so razlogi za višji ali nižji dosežek, kaj menijo o zahtevnosti in vsebini nalog ter izvedbi raziskave ter kakšni so šolski cilji za izboljšanje poučevanja potem, ko so se seznanili s prvimi, čeprav še skopimi rezultati. Do konca marca so šole odlično opravile nalogo! Poročila so nam poslali koordinatorji z več kot 70 % šol. Beri naprej