Objava rezultatov raziskave o računalniški in informacijski pismenosti ICILS 2013

V mednarodni raziskavi ICILS 2013 je med 22 državami sodelovala tudi Slovenija. Osmošolci so reševali preizkuse znanja, zbranih pa je tudi mnogo podatkov o različnih dejavnikih in okoliščinah učenja tiste računalniške in informacijske pismenosti, ki mladim omogoča enakopravno sodelovanje v sodobni družbi.

Rezultati v celoti niso najbolj vzpodbudni. Kakor so zapisali v mednarodni predstavitvi za javnost v Brusllju, 20. 11. 2014, “le 2 % učencev uporablja svoje kritično mišljenje, učiteljem pa manjka samozavest za poučevanje bistvenih IKT spretnosti”.

Slovenija se je uvrstila med 7. in 10. mesto med 14 državami, ki so dosegle umestitev na mednarodne lestvice.

icils rezultati

Vabljeni k ogledu več rezultatov na nacionalni spletni strani raziskave ICILS.

Priprave na raziskavo v šolskem letu 2014/2015

Pripravljamo se na merjenje znanja matematike in naravoslovja na velikem vzorcu osnovnih šol in vseh gimnazijah. Raziskava bo pri nas posebno pozornost namenila problemu nizke motivacije za učenje in znanje matematike ter fizike med osnovnošolci in primerjavam znanja med različnimi skupinami maturantov. Do decembra bomo v raziskavo povabili vzorčene šole in se dogovorili za izvedbo merjenja znanja v aprilu 2015.

Splošna predstavitev ozadja raziskave: O TIMSS 2015

Vsebinska izhodišča: