Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev najnižji med vsemi državami.  Zaradi objavljenega prikaza smo bili v mednarodni projektni skupini, na mednarodnem sestanku, izpostavljeni kot država, ki sicer z relativno dobrimi dosežki kaže presenetljivo negativen odnos do učenja.

(Kliknite na prikaza za več informacij.)

2011-timss-LikeSchoolSnapshot2011-timss-LikeMathSnapshotNa problem padajoče in nizke motivacije za učenje opozarjamo že več let, vendar še nismo zaznali, da bi ga pri nas kdo začel reševati. Naši učenci tako zapuščajo osnovno šolo v prepričanju, da ni narobe, če svojih šolskih dolžnosti ne opraviš z veseljem. Se bomo čez nekaj let soočili z generacijami ljudi, ki bodo izražali odpor in nezanimanje za svoje redne delovne obveznosti? Ali se bomo strinjali, da je tako prav?

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Poleti 2015 smo uredili vse zbrane podatke od učencev, učiteljev, ravnateljev in staršev, da so bili jeseni pripravljeni za priključitev k mednarodnemu podatkovnemu sistemu TIMSS 2015. Šole so dobile prva poročila o rezultatih svojih učenk in učencev.  Primerjale so lahko deleže pravilnih odgovorov svojih učencev na preizkusih znanja matematike in naravoslovja glede na druge šole v Sloveniji in po treh (4. razred) ali štirih (8. razred) velikih vsebinskih področjih matematike in naravoslovja. Učitelji razredov, ki so bili vključeni v raziskavo, so rezultate razprave o dosežkih svojih učencev in okoliščinah izvedbe raziskave strnili v pisna poročila.

Šolam smo hvaležni za sodelovanje. V poročilih so nas opozorile na posebne okoliščine pouka in dela na šolah, ki se povezujejo z izvedbo raziskave. Razveselila so nas večinoma pozitivna stališča do raziskave in njene uporabnosti s strani večine od 87% šol, ki so nam poslale poročila. Tudi šole, ki jih je rezultat razočaral, so sporočile, da je bila razprava med učitelji koristno izhodišče za izboljšanje dela.

Objavljamo prvi povzetek tistega dela zapisov šol, ki govori o njihovih načrtih za uporabo izsledkov raziskave. Predstavlja ideje za delo tudi na drugih šolah, predvsem pa kaže jasno sliko prizadevanja učiteljev za boljše izobraževanje pri nas. V tokratnih rezultatih raziskave TIMSS skoraj vse šole prepoznavajo potrebo po razvijanju znanja višjih kognitivnih kategorij med učenci, njihovega razumevanja, sklepanja in utemeljevanja in v načrtih razkrivajo, da jim bodo TIMSS naloge in rezultati pri tem precej v pomoč.

Povzetek zapisov osnovnih šol o uporabi rezultatov raziskave TIMSS 2015.

Upamo, da bodo vzpodbudne ideje pomagale tudi šolam, ki niso bile vključene v raziskavo in odločevalcem o šolskih politikah olajšale vpogled v razvoj izobraževanja na ravni šol ter potrdile potrebo po neodvisnem spremljanju znanja na nacionalni ravni.