Šole so razpravljale o svojih rezultatih

Od februarja do marca 2012 so med učitelji na šolah tekle razprave o rezultatih učencev in učenk, ki so sodelovali v raziskavi TIMSS pomladi 2011. Šolski koordinatorji so sestavljali poročila o razpravi: kako na šoli primerjajo rezultate z drugimi merjenji znanja, kateri so razlogi za višji ali nižji dosežek, kaj menijo o zahtevnosti in vsebini nalog ter izvedbi raziskave ter kakšni so šolski cilji za izboljšanje poučevanja potem, ko so se seznanili s prvimi, čeprav še skopimi rezultati. Do konca marca so šole odlično opravile nalogo! Poročila so nam poslali koordinatorji z več kot 70 % šol.

Besedila odsevajo velike razlike med slovenskimi šolami, natančno pojasnjujejo težave matematičnega in naravoslovnega izobraževanja na ravni šol, izzive vključevanja otrok z različnimi potrebami v razrede, razlik v obsegu obravnave učnega načrta… Med načrti za izboljšanje poučevanja smo odkrili mnogo dobrih idej, pa tudi kritičnih presoj dosedanjega dela na šolah. Mnogo šol navaja slabo bralno pismenost otrok kot razlog neuspeha in veliko šol uvršča zvišanje bralne pismenosti na vrh lestvice želenih šolskih ciljev, s katerimi bi dosegli večje matematično in naravoslovno znanje otrok.

V nacionalnem centru bomo v skupnem poročilu do konca meseca povzeli vsebine šolskih poročil, jim dodali statistično analizo glavnih vsebinskih elementov in povdarili šolske ideje za izboljšanje poučevanja, da bi si jih šole laže delile med seboj. Dobili smo tudi nekaj dodatnih odzivov s šol, med njimi tudi razmišljanje učiteljice matematike, ki ga objavljamo tukaj, na strani V branje. Vabimo k branju in pisanju vaših pogledov na raziskavo TIMSS 11.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.