Izboljšajmo pismenost

Tudi v raziskavi TIMSS ugotavljamo, da matematična in naravoslovna pismenost naših učencev zaostaja za pričakovanji in potrebami sodobnega sveta.

Na posvetu Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev junija 2011 v Ljubljani smo predstavili vidik pismenosti v raziskavi TIMSS.

Ugotovili smo, da ima šolska klima velik vpliv na dosežke učencev. Učitelji in ravnatelji se v zaznavanju šolske klime precej razlikujejo. Čigava ocena vzdušja v šoli je bolj povezana z dosežki učencev?

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo so bile v prvi polovici šolskega leta 2011/2012 izvedene delavnice za spodbujanje matematične in naravoslovne pismenosti s pomočjo nalog in rezultatov raziskave TIMSS za učitelje OŠ vseh slovenskih regij. Gradivo z delavnic je na voljo tukaj:

Splošne ugotovitve po izvedbi 13 delavnic:

  • Učitelji opažajo pomanjkanje pismenosti učencev tudi pri naravoslovnih predmetih in matematiki.
  • Mnogi učenci celo v 8. razredu slabo berejo (tudi glasno) in jim pisanje besedila v popolnih stavkih predstavlja problem. S težavo tudi oblikujejo svoje misli v smiselne popolne izjave.
  • Učenci, ki veliko berejo poljudno literaturo, so v šoli uspešnejši. Koristno bi bilo učence pogosteje motivirati za branje takšne literature tudi za potrebe pouka in splošne razgledanosti.
  • Pri pouku učenci premalo pišejo. Učitelji od učencev preredko pričakujejo zapisana poročila, opažanja in sklepe. Za povečanje pismenosti bi bilo dobro, da bi učenci poleg ustnih odgovorov svoje sklepe in utemeljitve pogosteje zapisali v razširjeni obliki.
  • Učenci premalo berejo, tudi o snovi, ki se jo učijo. Učitelji učencem sicer včasih naročijo, da preberejo o snovi v učbeniku, redko pa potem preverijo, ali in kako natančno so učenci besedilo prebrali.
  • Učitelji menijo, da bi bilo potrebno v pouk vključiti več branja naravoslovnih in matematičnih besedil in reševanja besedilnih nalog.
  • Učitelji so mnenja, da bi bilo dobro učence pogosteje opozarjati na napake pri pisanju. V nekaterih šolah so se učitelji vseh predmetov skupaj odločili, da bodo skrbno sledili vsemu, kar učenci napišejo in jim poročali o njihovih napakah.
  • Po Sloveniji so velike razlike v pristopih učiteljev do učenja naravoslovne in matematične pismenosti in pričakovanjih do znanja otrok. Močno se med šolami razlikuje tudi vpliv okolice in otrokovega doma na poučevanje in otrokovo delo za šolo.
    wordpress visitors
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.