Naloge TIMSS 2011

V raziskavi TIMSS 2011 so na okoli 200 slovenskih šolah aprila in maja 2011 učenci enega ali dveh četrtih in osmih razredov reševali preizkuse znanja matematike in naravoslovnih predmetov, naravoslovja in tehnike, fizike, kemije in biologije. Vsak učenec je dobil v reševanje enega od 14 različnih zvezkov matematičnih in naravoslovnih nalog. Štirje zvezki za četrti razred in štirje zvezki za osmi razred so sedaj v celoti javni.

Učitelje, starše in otroke vabimo, da si zvezke nalog TIMSS ogledate, prenesete, rešite, natisnete in se pogovarjate o njih. Na razpolago so tukaj: nalogeTIMSS 2011.

Vaše izkušnje in pripombe na naloge v obliki komentarjev nam bodo pomagale pri interpretaciji rezultatov reševanja med slovenskimi učenci, ki jih pričakujemo pomladi.

Matematične in fizikalne naloge za maturante

Po izvedbi raziskave TIMSS za maturante sta izšli knjigi nalog raziskave z interpretacijami ekspertne skupine gimnazijskih učiteljev. Knjigi sta skupaj z nacionalnim poročilom o dosežkih sedaj dosegljivi v e-obliki. Vabimo vas k uporabi nalog v razredu in k objavi vaših mnenj o zahtevah nalog do dijakov v programu maturitetne matematike.