Delavnice za izboljšanje pismenosti

V okviru pobude Ministrstva za šolstvo in šport k razvijanju strategij za izboljšanje pismenosti učencev je Pedagoški inštitut skupaj z Zavodom RS za šolstvo v letošnji jeseni pripravil vrsto regijskih posvetov za izboljšanje pismenosti z delavnicami za učitelje. Pripravili smo tudi delavnico Matematična in naravoslovna pismenost v TIMSS. Na delavnici z udeleženci razpravljamo o vidiku pismenosti pri izbranih nalogah iz preizkusov TIMSS 2011 za četrti in osmi razred in o strategijah za učenje matematične in naravoslovne pismenosti. Predstavitve in gradivo z delavnice bomo po zaključku posvetov, v decembru, objavili na strani Izboljšajmo pismenost.