Prvi rezultati na šolah

Šolam, ki so sodelovale v raziskavi TIMSS 2011, smo v januarju poslali prve izračune povprečij dosežkov njihovih učencev iz matematike in naravoslovja. Koordinatorje raziskave na šolah smo prosili, da izpeljejo razpravo o rezultatih z učitelji razredne stopnje, matematike in naravoslovnih predmetov ter sestavijo kratko poročilo tudi za nacionalni center. Šole vzpodbujamo, da ob tem tudi kritično presojajo postopke raziskave in s tem pomagajo k izboljšanju izvedbe raziskave v celoti. Mnoge šole so se že odzvale, nekatere s poročili, nekatere s prošnjami za nasvet. Šolska poročila so za raziskavo dragocen prispevek pri poročanju o vseh vidikih primerjav znanja matematike in naravoslovja v Sloveniji.