O TIMSS

Opis in namen

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS, je vodilna študija Mednarodne organizacije za ugotavljanje učinkov izobraževanja, IEA. Države članice IEA sodelujejo v raziskavi, da

  • z enako metodologijo izmerijo znanje matematike in naravoslovja svojih učencev v 4. in 8. razredu osnovne šole ali ustreznem letu šolanja
  • izmerijo znanje matematike in fizike med dijaki naprednejših programov matematike in fizike v zadnjem letu šolanja pred vstopom na univerzo;
  • zberejo podatke o pouku, učiteljih, šolah in domačem okolju učencev in dijakov,
  • izmerijo stališča učencev, učiteljev in šol do učenja in znanja matematike in naravoslovja
  • analizirajo svoje matematično in naravoslovno izobraževanje vključno z učnimi načrti na mednarodno primerljiv način,
  • izračunajo statistike matematičnega in naravoslovnega izobraževanja znotraj svoje in med drugimi državami ter primerjalno glede na pretekla leta;
  • s strokovnim delom in sekundarnimi analizami prepoznavajo probleme svojega izobraževalnega sistema, jih ovrednotijo glede na stanje v drugih državah in na osnovi podatkov oblikujejo ideje za izboljšave,
  • s študijem dosežkov po različnih kazalcih izobraževanja se učijo o učinkovitih praksah v svoji državi in po svetu ter sodelujejo v akademski razpravi o pozitivnih spremembah izobraževalnih sistemov.

TIMSS teče v 4-letnih ciklih, da zasleduje trende v znanju med istimi populacijami otrok (rast znanja od 4. do 8. razreda) in primerljivo na vsaki starostni populaciji vsaka 4 leta.

Do sedaj smo znanje med osnovnošolci izmerili, analizirali in povezali z dejavniki že leta 1995, 1999, 2003 in 2007 in 2011, med srednješolci pa leta 1995 in 2008.

Pomladi 2015 sta znanje med učenci in dijaki izmerili raziskavi TIMSS 2015 in TIMSS za maturante 2015. Obe raziskavi bosta pokazali trende v znanju matematike in naravoslovja v osnovni šoli ter fizike in matematike med maturanti od 1995 do 2015.

Dostop do mednarodne baze podatkov TIMSS 2011

Mednarodni del raziskave TIMSS 2011 se je v februarju 2013 zaključil z objavo mednarodne baze podatkov in podpornih dokumentov:  International Database.
Dostopni so osnovni podatki od učencev, učiteljev in šol ter dodatni izračuni:
Odgovori na vprašalnik o ureditvi matematičnega in naravoslovnega izobraževanja v državah:

Primerjava matematičnih in naravoslovnih dosežkov učencev po odgovorih na vsako vprašanje iz vprašalnikov za otroke, učitelje in ravnatelje:

Analiza napovedi dosežkov, če bi bile v merjenje znanja vključene samo naloge, ki jih pokrivajo učni načrti v posamezni državi:

Zadnje objave iz TIMSS 2011

Nacionalni center za izvedbo TIMSS v Sloveniji:

Raziskave TIMSS izvaja Pedagoški inštitut, Center za uporabno epistemologijo: www.pei.si

wordpress visitors
(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.