Podatki za analize

Mednarodne podatkovne baze 

Za vse izvedbe TIMSS so dostopne na projektNi strani, pod zavihkom INTERNATIONAL DATABASES.

Sistem podatkov sestavljajo za vsako državo posebej datoteke s podatki, pridobljenimi s različnimi vprašalniki.

Orodja za statistične izračune

Podatki so namenjeni izračunom z statističnim programom SPSS ali SAS ali R. Dosežki učencev so v obliki 5 verjetnostnih vrednosti (plausible values), podatki so uteženi s šolsko in učenčevo utežjo (glej poglavje Methods and Procedures med dokumenti zbirke podatkov) Zato so na voljo dodatki k SPSS in posebne knjižnice v R, s katerimi statistične metode pravilno uporabijo utežene podatke in izračunajo pravilne standardne napake.

IDB Analyzer + SPSS:

Za povezovanje baz in pravilne izračune statistik s standardnimi napakami potrebujete delujoč SPSS in program IDB Analyzer.  Z njim pripravite navodila za izračune (sintakse), ki jih nato poženete z SPSS ali SAS.

R

Na voljo sta

Legenda poimenovanja dokumentov:
  • Background questionnaires – vprašalniki o dejavnikih učenja (za otroke, starše, učitelje in ravnatelje)
  • Items – naloge preizkusov
  • Almanacs – deskriptivni izračuni povprečnih odstotkov odgovorov na vsako vprašanje iz vprašalnikov in za vsako nalogo preizkusov za vse države
Nacionalne zbirke podatkov

Nacionalna vprašanja niso vključena v mednarodno podatkovno zbirko. Na zahtevo so na voljo v arhivu TIMSS na Pedagoškem inštitutu. Za vprašanja in pomoč pri uporabi podatkov pišite na e-naslov: barbara.japelj@pei.si.

(Skupno 366 obiskov, današnjih obiskov 1)