TIMSS 2022 za šole

Pozdravljeni, šolski koordinatorji, učitelji, ravnatelji in starši sodelujočih učencev v TIMSS 2022!

Na tem mestu so informacije za šole, ki sodelujejo v raziskavi TIMSS 2022.

Pomladi 2022 je bil na šolah izpeljan prvi del raziskave. Pričakujemo rezultate in se pripravljamo na drugi del raziskave na šolah pomladi 2023.

Vsi šolski koordinatorji lahko v skladu s tradicijo izvajanja TIMSS in pravilnika Ministrstva za izobraževane, znanost in šport pridobijo potrdilo o sodelovanju, ki šteje med dokumente za vlogo za napredovanje. Navodila za pridobitev potrdila smo poslali vem koordinatorjem na njihove elektronske naslove.

Anonimnost in sodelovanje otrok v raziskavi

Raziskava je popolnoma anonimna. Vsi postopki so zastavljeni tako, da na nacionalnem centru ali v kakršnikoli zbirki podatkov ne potrebujemo nobenih imen otrok, staršev ali učiteljev. Vse, kar vprašamo otroke, starše in učitelje, opisuje pouk, učenje in mnenja sodelujočih v povezavi z dvema šolskima predmetoma, matematiko ter naravoslovjem in tehniko v 4. razredu. Vprašanja ne sprašujejo po občutljivih temah ali okoliščinah otrokovega šolanja.

Šole bodo kljub temu morda želele pisno obvestiti starše ali dobiti njihova strinjanja s sodelovanjem otrok. V ta namen objavljamo primer dopisa, ki ga lahko šolski koordinatorji uporabite za pripravo vaših pisem za starše vključenih otrok:

O TIMSS za starše.pdf

O TIMSS za starše.docx

Varovanje podatkov, ki jih zbiramo v raziskavi

Podatke varujemo v skladu z evropskimi in slovenskimi zakoni in priporočili, da preprečimo razkritje kateregakoli podatka, ki bi lahko bil vezan na osebne podatke in vzdržujemo anonimnost v celotni raziskavi. Opis varovanja podatkov za posamezne vprašalnike:

(Skupno 190 obiskov, današnjih obiskov 2)