TIMSS 2023

Začenjamo s prvim delom pomladi 2022 🙂

Izkoriščanje digitalnega okolja za boljše merjenje dosežkov

Vsebine nalog iz matematike in naravoslovja TIMSS so bile  določene  v sodelovanju med vsemi državami kot pomembna in večinoma poučevana poglavja četrtošolcem po svetu. Digitalna oblika preizkusov TIMSS bo spodbudila zanimanje in motivacijo učencev pri reševanju nalog ter zato zagotovila boljše informacije o tem, kaj učenci znajo in zmorejo. Digitalni format omogoča, da TIMSS preveri tudi znanje konceptov, ki jih je težko meriti z reševanjem na papir. Na primer, v raziskovalnih problemskih nalogah TIMSS bodo učenci povezali procesne spretnosti z vsebinskim znanjem, da bodo rešili matematične probleme ali izvedli virtualne eksperimente in raziskovali.

Razumevanje ozadja učenja

TIMSS prosi učence, njihove starše ali skrbnike, učitelje in ravnatelje njihovih šol, da izpolnijo vprašalnike o svojih domačih in šolskih izkušnjah ter okoliščinah za učenje matematike in naravoslovja. Ko jih preučimo v povezavi z dosežki učencev, ti podatki omogočijo pomemben vpogled v domače in šolske dejavnike, ki so povezani z dosežki učencev in lahko vodijo v izboljšanje izobraževanja. Opise učenja iz vprašalnikov dopolni Enciklopedija TIMSS, zbirka nacionalnih besedil, ki opisujejo izobraževalne sisteme držav ter učne načrte za matematiko in naravoslovje.

Zbiranje procesnih podatkov za vpogled v učenčeve pristope k reševanju nalog 

TIMSS bo spremljal odzive učencev v obliki zaporedja digitalnih interakcij vsakega učenca z nalogami digitalnega preizkusa znanja. To bo zagotovilo celotno zgodovino o tem, kako je vsak učenec krmaril skozi preizkus znanja.  Pomagalo bo ugotoviti, kateri pristopi učencev so uspešni ali neuspešni, ter zagotovilo informacije, ki lahko pomagajo izboljšati pouk matematike in naravoslovja.

Timss v pomoč slovenskim učiteljem

Rezultati raziskav TIMSS že vrsto let pomagajo odkrivati šibke in močne točke našega matematičnega in naravoslovnega izobraževanja in so v pomoč pri načrtovanju izboljšav na ravni pouka v razredu, dela na šolah in kurikula. Matematično izobraževanje na razredni stopnji zaostaja za primerljivimi državami, po obsegu naučenih vsebin in izkazanem znanju in spretnostih učencev. Tokratna raziskava prinaša v naše šole nova vedenja o načinih in oblikah preverjanja znanja z računalniki. Z zbranimi odgovori otrok nam bo TIMSS sporočil raven samostojnega znanja učencev pri delu z računalnikom, učiteljem pa tudi, kako je mogoče preveriti znanje posamičnih konceptov in jih oceniti v digitalnem okolju. Ker je zasnova študije inovativna, imamo namen kasneje sodelovati z učitelji pri študiju rezultatov in jim omogočiti čim več neposrednega učenja o digitalnih preizkusih znanja. 

Kako izgleda raziskava TIMSS na šoli? 

Izvedba je zasnovana tako, da čim manj moti pouk. Na šoli bosta v raziskavo vključena največ dva naključno izbrana oddelka 4. razredov. Preverjanje bo dopoldne, istočasno v dveh učilnicah. Reševanje preizkusov šteje za del pouka. Raziskavo bodo vodili šolani izvajalci ob prisotnosti razrednih učiteljev. Potrudili se bodo, da bo učencem reševanje nalog v veselje. 

Vsak učenec bo potreboval za preiskus svoj računalnik ali prenosnik. Preizkus bo na USB ključku, kamor se bodo shranili tudi vsi odgovori. Za reševanje ni potreben dostop do interneta. Predvidevamo, da bo na večini šol mogoče preverjanje za en razred izpeljati v računalniški učilnici, računalnike za drug razred učencev pa bodo prinesli izvajalci s seboj in jih postavili v razredni učilnici.

Učenci bodo reševali preizkus znanja dve šolski uri, z odmorom, v tretji uri pa bodo odgovorili na vprašalnik o okoliščinah svojega učenja. Ravnatelji šol in učitelji razrednega pouka učencev, ki bodo zajeti v preizkus znanja, bodo hkrati ali kasneje odgovorili na svoje spletne vprašalnike. Starši vključenih četrtošolcev bodo doma izpolnili papirno različico vprašalnika, ki jim bo posredovana po preizkusu, šola pa bo kasneje poslala vse izpolnjene vprašalnike nazaj na Pedagoški inštitut.

(Skupno 529 obiskov, današnjih obiskov 1)