Tiskovna konferenca

Tiskovna konferenca Pedagoškega inštituta ob prvi objavi rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 je bila 29. novembra 2016 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Štiriletna mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti je v šesti izvedbi izmerila 20-letne trende v znanju in dejavnikih pridobivanja znanja v šoli in z učenjem doma.

Mednarodne primerjave so prikazale odlično znanje slovenskih učencev in dijakov. Osmošolci so se v naravoslovju uvrstili med prvih držav in hkrati med daljnoazijske države. Maturanti, ki so se pripravljali na maturo iz fizike, so dosegli najvišji fizikalni dosežek med vsemi sodelujočimi. Tudi gimnazijci, ki so se pripravljali na maturo iz matematike na višji ravni, so dosegli med vsemi sodelujočimi populacijami najvišji matematični dosežek. Oboji so pokazali večje znanje od ruskih, ameriških, norveških, švedskih, portugalskih, italijanskih in libanonskih dijakov, ki se v svojih državah učijo najzahtevnejšo matematiko in fiziko. Dosežke Slovenije spremljajo tudi druge države. Znanje vseh, četrtošolcev in osmošolcev, v matematki in naravoslovju se je povečalo, od leta 1995 do 2015 so narasli deleži učencev, ki so dosegli osnovno, srednje, visoko in najvišje znanje, naraslo je znanje sklepanja in reševanja problemov in vseh vsebinskih področij.

Čeprav je raziskava pokazala tudi nekaj manj razveseljivih izsledkov, kot je to, da učenci in dijaki nimajo prav radi učenja matematike, naravoslovja in fizike, predvsem pa se ga mnogo manj radi učijo kot v drugih podobnih državah, se veselimo visokega znanja slovenske mladine. Podatki tudi kažejo, da bodo uspešni mladi znanje odnesli v univerzitetne študije, ki so povezani z znanjem matematike in naravoslovja (STEM) in se tudi želijo zaposliti v poklicih, kjer bodo to znanje uporabljali.

Na strani: http://timssandpirls.bc.edu/ si lahko ogledate sporočilo mednarodnega centra, ki Slovenijo prišteva k uspešnim državam z naraščajočim znanjem.

Tukaj http://timss2015.org so zbrani vsi mednarodni rezultati.

Tu pa so povzetki slovenskih rezultatov:
Predstavitev prvih TIMSS 2015 izsledkovPlakat z rezultatiTIMSS 15 izjava za medijeTIMSS 2015 povzetki.

Poročila v pdf obliki so na voljo na tukaj (za dostop si oglejte zaključek predstavitve prvih izsledkov).

Zahvaljujemo se učencem, učenkam, dijakinjam in dijakom ter njihovim učiteljem, ki so s svojim trudim dosegli tako lep zaključek 20-letnega merjenja trendov znanja !

Enciklopedija TIMSS 2015 je uvod v rezultate

TIMSS 2015 enciklopedija je vedno objavljena pred rezultati, tudi tokrat.

Poglavja vsake države opisujejo izobraževalne sisteme sodelujočih držav, tudi njihove kurikule za matematiko in naravoslovje, izobraževanje učiteljev, sistem nacionalnih izpitov ter nacionalne vzpodbude za učenje matematike in naravoslovja. Tokrat so odmevni zanimivimi poudarki o učiteljih in o pomembnosti STEM po svetu.

Encyclopedia TIMSS

Vabljeni k ogledu.

Objava rezultatov TIMSS 2015

Mednarodna objava rezultatov TIMSS 2015 bo

29. novembra 2016 ob 10. uri.

Ob istem času bo v Sloveniji nacionalna tiskovna konferenca. Kraj bo objavljen kasneje.

Vljudno vabljeni k spremljanju dogodkov ob objavi rezultatov merjenja znanja matematike in naravoslovja v 4. in 8. razredu osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti.

 

timss2015_release

 

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev najnižji med vsemi državami.  Zaradi objavljenega prikaza smo bili v mednarodni projektni skupini, na mednarodnem sestanku, izpostavljeni kot država, ki sicer z relativno dobrimi dosežki kaže presenetljivo negativen odnos do učenja.

(Kliknite na prikaza za več informacij.)

2011-timss-LikeSchoolSnapshot2011-timss-LikeMathSnapshotNa problem padajoče in nizke motivacije za učenje opozarjamo že več let, vendar še nismo zaznali, da bi ga pri nas kdo začel reševati. Naši učenci tako zapuščajo osnovno šolo v prepričanju, da ni narobe, če svojih šolskih dolžnosti ne opraviš z veseljem. Se bomo čez nekaj let soočili z generacijami ljudi, ki bodo izražali odpor in nezanimanje za svoje redne delovne obveznosti? Ali se bomo strinjali, da je tako prav?

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Poleti 2015 smo uredili vse zbrane podatke od učencev, učiteljev, ravnateljev in staršev, da so bili jeseni pripravljeni za priključitev k mednarodnemu podatkovnemu sistemu TIMSS 2015. Šole so dobile prva poročila o rezultatih svojih učenk in učencev.  Primerjale so lahko deleže pravilnih odgovorov svojih učencev na preizkusih znanja matematike in naravoslovja glede na druge šole v Sloveniji in po treh (4. razred) ali štirih (8. razred) velikih vsebinskih področjih matematike in naravoslovja. Učitelji razredov, ki so bili vključeni v raziskavo, so rezultate razprave o dosežkih svojih učencev in okoliščinah izvedbe raziskave strnili v pisna poročila.

Šolam smo hvaležni za sodelovanje. V poročilih so nas opozorile na posebne okoliščine pouka in dela na šolah, ki se povezujejo z izvedbo raziskave. Razveselila so nas večinoma pozitivna stališča do raziskave in njene uporabnosti s strani večine od 87% šol, ki so nam poslale poročila. Tudi šole, ki jih je rezultat razočaral, so sporočile, da je bila razprava med učitelji koristno izhodišče za izboljšanje dela.

Objavljamo prvi povzetek tistega dela zapisov šol, ki govori o njihovih načrtih za uporabo izsledkov raziskave. Predstavlja ideje za delo tudi na drugih šolah, predvsem pa kaže jasno sliko prizadevanja učiteljev za boljše izobraževanje pri nas. V tokratnih rezultatih raziskave TIMSS skoraj vse šole prepoznavajo potrebo po razvijanju znanja višjih kognitivnih kategorij med učenci, njihovega razumevanja, sklepanja in utemeljevanja in v načrtih razkrivajo, da jim bodo TIMSS naloge in rezultati pri tem precej v pomoč.

Povzetek zapisov osnovnih šol o uporabi rezultatov raziskave TIMSS 2015.

Upamo, da bodo vzpodbudne ideje pomagale tudi šolam, ki niso bile vključene v raziskavo in odločevalcem o šolskih politikah olajšale vpogled v razvoj izobraževanja na ravni šol ter potrdile potrebo po neodvisnem spremljanju znanja na nacionalni ravni.

Izvedba raziskave TIMSS na šolah pomladi 2015

V aprilu 2015 bodo izpeljani preizkusi znanja iz matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovnih šol ter iz matematike in fizike med maturanti splošnih gimnazij.

Z vprašalniki bodo zbrani dodatni opisni podatki o učenju, pouku, domačem delu in stališčih do teh predmetov med ravnatelji, učitelji in učenci 4. in 8. razredov in maturanti ter med starši četrtošolcev. Razen učencev in dijakov, ki bodo dobili svoj vprašalnik v izpolnjevanje po preizkusu znanja v šoli, bodo vsi odrasli odgovarjali na spletne vprašalnike.

Spletni vprašalniki so dostopni na posebnih naslovih. Naslovi so zaščiteni in jih ni mogoče najti z iskalnikom Google. Sodelujoči so dobili podatek o naslovu in navodilo, da naslov vpišejo v okence brskalnika. Ker je veliko ljudi naslov napačno vpisalo v Google iskalnik, ki ni našel ničesar, opozarjamo,

  • da je treba cel naslov vpisat v okence brskalnika na mesto za spletno stran in ne v Google iskalnik.

Vsem želimo uspešno izpolnjevanje in se zahvaljujemo za odgovore.

Članstvo Slovenije v novi delovni skupini IEA

Organizacija IEA je ustanovila novo Delovno skupino za komunikacijsko strategijo IEA (Communication Task Force Group). Člani nove skupine so:

Hallvard Thorsen – Chair (Norveška)
Eva Klemenčič (Slovenija)
Tia Linda Zuze (Južnoafriška republika)
Victoria White (Velika Britanija)
Debra Silimeo (Združene države Amerike )

Dr. Evi Klemenčič, naši sodelavki in predstavnici Slovenije v Generalni skupščini IEA, čestitamo za imenovanje in celotni skupini želimo uspešno delo!

Objava rezultatov raziskave o računalniški in informacijski pismenosti ICILS 2013

V mednarodni raziskavi ICILS 2013 je med 22 državami sodelovala tudi Slovenija. Osmošolci so reševali preizkuse znanja, zbranih pa je tudi mnogo podatkov o različnih dejavnikih in okoliščinah učenja tiste računalniške in informacijske pismenosti, ki mladim omogoča enakopravno sodelovanje v sodobni družbi.

Rezultati v celoti niso najbolj vzpodbudni. Kakor so zapisali v mednarodni predstavitvi za javnost v Brusllju, 20. 11. 2014, “le 2 % učencev uporablja svoje kritično mišljenje, učiteljem pa manjka samozavest za poučevanje bistvenih IKT spretnosti”.

Slovenija se je uvrstila med 7. in 10. mesto med 14 državami, ki so dosegle umestitev na mednarodne lestvice.

icils rezultati

Vabljeni k ogledu več rezultatov na nacionalni spletni strani raziskave ICILS.

Priprave na raziskavo v šolskem letu 2014/2015

Pripravljamo se na merjenje znanja matematike in naravoslovja na velikem vzorcu osnovnih šol in vseh gimnazijah. Raziskava bo pri nas posebno pozornost namenila problemu nizke motivacije za učenje in znanje matematike ter fizike med osnovnošolci in primerjavam znanja med različnimi skupinami maturantov. Do decembra bomo v raziskavo povabili vzorčene šole in se dogovorili za izvedbo merjenja znanja v aprilu 2015.

Splošna predstavitev ozadja raziskave: O TIMSS 2015

Vsebinska izhodišča:

 

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

V mesecu aprilu v vzorčenih osnovnih šolah in gimnazijah izvajamo šesti krog raziskave TIMSS. Vabimo učiteljice, učitelje, ravnateljice, ravnatelje, maturantke in maturante, učenke in učence ter starše, da se seznanijo z raziskavo.