Nov TIMSS 2019 brez Slovenije

Z objavo mednarodnih podatkovnih baz je na mednarodni ravni zaključena raziskava TIMSS 2015. Začenja se TIMSS 2019, ki bo prinesel popolnoma novo merjenje znanja med učence. Na tablicah ali računalnikih bodo reševali aktivne, skoraj multimedijske naloge, projektne izzive in probleme iz matematike in naravoslovja. Po prvih vodenih poskusih so navdušeni vsi, učenci in raziskovalci. V celotnem TIMSS 2019, ki bo omogočil tudi še običajne papirne preizkuse, je prijavljenih 83 držav, od tega okoli polovica za eTIMSS.

Vendar ne Slovenija. V projektu ne bomo sodelovali. Kljub 20 letom trendov, uporabi izsledkov v šolah in pri razvoju kurikula ter veselju sodelujočih učencev in šol s sodelovanjem. Razlogov za odločitev na državni ravni je verjetno več in jih raziskovalci ne poznamo zares. participating countries in TIMSS19

Naravoslovni kapital

V januarju nas je obiskala raziskovalka Špela Godec, podoktorska raziskovalka na King’s College, School of Education, Communication & Society v Londonu. Predstavila nam je svoje raziskovanje pomena naravoslovnega kapitala v področju izobraževanja. Prijazno nam je posredovala povezave do svojega raziskovalnega dela na King’s College Londonu: kratka video animacija o ‘science capital’ in publikacija ‘science capital made clear’, ki ima na koncu seznam njihovih ključnih člankov.

HOLDALL-Cropped-195x135

Več o projektu:  The Enterprising Science Project (Enterprising Science is a five-year partnership between King’s College London and the Science Museum, funded by BP (2013-2017). This research and development project uses the concept of ‘science capital’ (science-related qualifications, interest, literacy and social contacts) to understand how young people from all backgrounds engage with science and how their engagement might be supported.)

Podobnega raziskovanja je pri nas še malo, zato smo z veseljem skupaj sklenili, da se bomo bolj povezovali in spremljali raziskovalne rezultate vseh naših projektov, ki se ukvarjajo s stališči in znanjem naravoslovja.

 

 

TIMSS in matura iz matematike na metodološkem srečanju

Metodološko srečanje TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik je bilo v torek, 14. februarja 2017, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Na srečanju smo predstavili nekaj razlik med omenjenima raziskavama in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega sistema ali politik biti posebej pozorni. Predstavili smo metodološke izzive primerjalnih raziskav na velikih vzorcih ter, pri interpretaciji rezultatov ali uporabi le-teh v razvoju politik, pogosto napačno razumljena komponenta kavzalnosti. Pokazali smio, kako se lotiti zbranih podatkov prav od začetka, da bi razširili znanje in spretnosti za njihovo uporabo med več novimi raziskovalci in drugimi uporabniki. Pokazali smo nove analize podatkov raziskav za nacionalni razvoj izobraževanja. povezave med TIMSS in mauro iz matematike ter regijske primerjave trendov dosežkov v PISI.

timss15 na metodološkem srecanju slikica
Nastala je v sodelovanju med PI in RIC.

Tiskovna konferenca

Tiskovna konferenca Pedagoškega inštituta ob prvi objavi rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 je bila 29. novembra 2016 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Štiriletna mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti je v šesti izvedbi izmerila 20-letne trende v znanju in dejavnikih pridobivanja znanja v šoli in z učenjem doma.

Mednarodne primerjave so prikazale odlično znanje slovenskih učencev in dijakov. Osmošolci so se v naravoslovju uvrstili med prvih držav in hkrati med daljnoazijske države. Maturanti, ki so se pripravljali na maturo iz fizike, so dosegli najvišji fizikalni dosežek med vsemi sodelujočimi. Tudi gimnazijci, ki so se pripravljali na maturo iz matematike na višji ravni, so dosegli med vsemi sodelujočimi populacijami najvišji matematični dosežek. Oboji so pokazali večje znanje od ruskih, ameriških, norveških, švedskih, portugalskih, italijanskih in libanonskih dijakov, ki se v svojih državah učijo najzahtevnejšo matematiko in fiziko. Dosežke Slovenije spremljajo tudi druge države. Znanje vseh, četrtošolcev in osmošolcev, v matematki in naravoslovju se je povečalo, od leta 1995 do 2015 so narasli deleži učencev, ki so dosegli osnovno, srednje, visoko in najvišje znanje, naraslo je znanje sklepanja in reševanja problemov in vseh vsebinskih področij.

Čeprav je raziskava pokazala tudi nekaj manj razveseljivih izsledkov, kot je to, da učenci in dijaki nimajo prav radi učenja matematike, naravoslovja in fizike, predvsem pa se ga mnogo manj radi učijo kot v drugih podobnih državah, se veselimo visokega znanja slovenske mladine. Podatki tudi kažejo, da bodo uspešni mladi znanje odnesli v univerzitetne študije, ki so povezani z znanjem matematike in naravoslovja (STEM) in se tudi želijo zaposliti v poklicih, kjer bodo to znanje uporabljali.

Na strani: http://timssandpirls.bc.edu/ si lahko ogledate sporočilo mednarodnega centra, ki Slovenijo prišteva k uspešnim državam z naraščajočim znanjem.

Tukaj http://timss2015.org so zbrani vsi mednarodni rezultati.

Tu pa so povzetki slovenskih rezultatov:
Predstavitev prvih TIMSS 2015 izsledkovPlakat z rezultatiTIMSS 15 izjava za medijeTIMSS 2015 povzetki.

Poročila v pdf obliki so na voljo na tukaj (za dostop si oglejte zaključek predstavitve prvih izsledkov).

Zahvaljujemo se učencem, učenkam, dijakinjam in dijakom ter njihovim učiteljem, ki so s svojim trudim dosegli tako lep zaključek 20-letnega merjenja trendov znanja !

Enciklopedija TIMSS 2015 je uvod v rezultate

TIMSS 2015 enciklopedija je vedno objavljena pred rezultati, tudi tokrat.

Poglavja vsake države opisujejo izobraževalne sisteme sodelujočih držav, tudi njihove kurikule za matematiko in naravoslovje, izobraževanje učiteljev, sistem nacionalnih izpitov ter nacionalne vzpodbude za učenje matematike in naravoslovja. Tokrat so odmevni zanimivimi poudarki o učiteljih in o pomembnosti STEM po svetu.

Encyclopedia TIMSS

Vabljeni k ogledu.

Objava rezultatov TIMSS 2015

Mednarodna objava rezultatov TIMSS 2015 bo

29. novembra 2016 ob 10. uri.

Ob istem času bo v Sloveniji nacionalna tiskovna konferenca. Kraj bo objavljen kasneje.

Vljudno vabljeni k spremljanju dogodkov ob objavi rezultatov merjenja znanja matematike in naravoslovja v 4. in 8. razredu osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti.

 

timss2015_release

 

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev najnižji med vsemi državami.  Zaradi objavljenega prikaza smo bili v mednarodni projektni skupini, na mednarodnem sestanku, izpostavljeni kot država, ki sicer z relativno dobrimi dosežki kaže presenetljivo negativen odnos do učenja.

(Kliknite na prikaza za več informacij.)

2011-timss-LikeSchoolSnapshot2011-timss-LikeMathSnapshotNa problem padajoče in nizke motivacije za učenje opozarjamo že več let, vendar še nismo zaznali, da bi ga pri nas kdo začel reševati. Naši učenci tako zapuščajo osnovno šolo v prepričanju, da ni narobe, če svojih šolskih dolžnosti ne opraviš z veseljem. Se bomo čez nekaj let soočili z generacijami ljudi, ki bodo izražali odpor in nezanimanje za svoje redne delovne obveznosti? Ali se bomo strinjali, da je tako prav?

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Poleti 2015 smo uredili vse zbrane podatke od učencev, učiteljev, ravnateljev in staršev, da so bili jeseni pripravljeni za priključitev k mednarodnemu podatkovnemu sistemu TIMSS 2015. Šole so dobile prva poročila o rezultatih svojih učenk in učencev.  Primerjale so lahko deleže pravilnih odgovorov svojih učencev na preizkusih znanja matematike in naravoslovja glede na druge šole v Sloveniji in po treh (4. razred) ali štirih (8. razred) velikih vsebinskih področjih matematike in naravoslovja. Učitelji razredov, ki so bili vključeni v raziskavo, so rezultate razprave o dosežkih svojih učencev in okoliščinah izvedbe raziskave strnili v pisna poročila.

Šolam smo hvaležni za sodelovanje. V poročilih so nas opozorile na posebne okoliščine pouka in dela na šolah, ki se povezujejo z izvedbo raziskave. Razveselila so nas večinoma pozitivna stališča do raziskave in njene uporabnosti s strani večine od 87% šol, ki so nam poslale poročila. Tudi šole, ki jih je rezultat razočaral, so sporočile, da je bila razprava med učitelji koristno izhodišče za izboljšanje dela.

Objavljamo prvi povzetek tistega dela zapisov šol, ki govori o njihovih načrtih za uporabo izsledkov raziskave. Predstavlja ideje za delo tudi na drugih šolah, predvsem pa kaže jasno sliko prizadevanja učiteljev za boljše izobraževanje pri nas. V tokratnih rezultatih raziskave TIMSS skoraj vse šole prepoznavajo potrebo po razvijanju znanja višjih kognitivnih kategorij med učenci, njihovega razumevanja, sklepanja in utemeljevanja in v načrtih razkrivajo, da jim bodo TIMSS naloge in rezultati pri tem precej v pomoč.

Povzetek zapisov osnovnih šol o uporabi rezultatov raziskave TIMSS 2015.

Upamo, da bodo vzpodbudne ideje pomagale tudi šolam, ki niso bile vključene v raziskavo in odločevalcem o šolskih politikah olajšale vpogled v razvoj izobraževanja na ravni šol ter potrdile potrebo po neodvisnem spremljanju znanja na nacionalni ravni.

Izvedba raziskave TIMSS na šolah pomladi 2015

V aprilu 2015 bodo izpeljani preizkusi znanja iz matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovnih šol ter iz matematike in fizike med maturanti splošnih gimnazij.

Z vprašalniki bodo zbrani dodatni opisni podatki o učenju, pouku, domačem delu in stališčih do teh predmetov med ravnatelji, učitelji in učenci 4. in 8. razredov in maturanti ter med starši četrtošolcev. Razen učencev in dijakov, ki bodo dobili svoj vprašalnik v izpolnjevanje po preizkusu znanja v šoli, bodo vsi odrasli odgovarjali na spletne vprašalnike.

Spletni vprašalniki so dostopni na posebnih naslovih. Naslovi so zaščiteni in jih ni mogoče najti z iskalnikom Google. Sodelujoči so dobili podatek o naslovu in navodilo, da naslov vpišejo v okence brskalnika. Ker je veliko ljudi naslov napačno vpisalo v Google iskalnik, ki ni našel ničesar, opozarjamo,

  • da je treba cel naslov vpisat v okence brskalnika na mesto za spletno stran in ne v Google iskalnik.

Vsem želimo uspešno izpolnjevanje in se zahvaljujemo za odgovore.

Članstvo Slovenije v novi delovni skupini IEA

Organizacija IEA je ustanovila novo Delovno skupino za komunikacijsko strategijo IEA (Communication Task Force Group). Člani nove skupine so:

Hallvard Thorsen – Chair (Norveška)
Eva Klemenčič (Slovenija)
Tia Linda Zuze (Južnoafriška republika)
Victoria White (Velika Britanija)
Debra Silimeo (Združene države Amerike )

Dr. Evi Klemenčič, naši sodelavki in predstavnici Slovenije v Generalni skupščini IEA, čestitamo za imenovanje in celotni skupini želimo uspešno delo!