Slovenija spet sodeluje v TIMSS

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

V mesecu aprilu v vzorčenih osnovnih šolah in gimnazijah izvajamo šesti krog raziskave TIMSS. Vabimo učiteljice, učitelje, ravnateljice, ravnatelje, maturantke in maturante, učenke in učence ter starše, da se seznanijo z raziskavo. Učenke in učenci...

Izhodišča TIMSS 2015

Izhodišča TIMSS 2015

Nov cikel raziskave TIMSS 2015 se je z analizami kurikula in posodabljanjem izhodišč raziskave glede na TIMSS 2011 začel februarja letos. V maju smo sodelujoče države sprejele dokončen dogovor o obsegu vsebin preizkusov znanja. Matematiki...

Poročilo o povezanosti branja, matematike in naravoslovja

Poročilo o povezanosti branja, matematike in naravoslovja

Jeseni je izšlo mednarodno poročilo o odnosu med znanjem branja, matematike in  naravoslovja pri četrtošolcih. Dostopno je po poglavjih ali v celoti, dodana je tudi podatkovna baza in priročnik za analiziranje na mednarodni spletni strani....

Novo orodje: Prikaz mednarodnih rezultatov

Novo orodje: Prikaz mednarodnih rezultatov

IEA je objavila novo orodje Visualizer za ogled in raziskovanje rezultatov IEA raziskav, med njimi zadnjih dveh, TIMSS 2011 in PIRLS 2011. Aplikacija je v angleškem jeziku. Omogoča nastavitev skupin držav za opazovanje razlik dosežkov....

Objava rezultatov raziskave TIMSS 2011

Objava rezultatov raziskave TIMSS 2011

Rezultati raziskave kažejo, da je naravoslovno in matematično izobraževanje v osnovni šoli v Sloveniji dobro. Slovenija se je prvič uvrstila med nadpovprečne države v vseh 4 kategorijah: z matematičnimi in naravoslovnimi dosežki četrtošolcev in osmošolcev....

Število otrok v razredih

Število otrok v razredih

V zadnjem času se veliko govori o številu otrok v razredih. Problem aktualnih razprav o normativih pa je interpretacija podatkov različnih mednarodnih raziskav v javnosti. Premajhna pozornost je posvečena temu, s kom se primerjamo. Trenutna...

Znanje matematike in naravoslovja raste ali pada?

Znanje matematike in naravoslovja raste ali pada?

Na šolah pravkar teče merjenje znanja za raziskavo PISA. Vključeni so učenke in učenci, ki so stari 15 let, torej večinoma dijaki in dijakinje srednjih šol. Raziskavi je namenjena velika pozornost zaradi rahlo padajoče slike...