Avtor: TIMSS in TALIS Slovenija

0

Preverjanje znanja TIMSS 2023

Bliža se čas, ki je namenjen preverjanju znanja s preizkusi TIMSS med učenci na šolah. Sodelovanje v raziskavi je potrdilo 150 šol, kar je izjemen odziv. Pripravljamo zanimive preizkuse znanja iz matematike in naravoslovja za...

0

Opravljeni prvi preizkusi znanja

Pomladi je 30 šol sodelovalo v predraziskavi znanja matematike in naravoslovja e-TIMSS z enim ali dvema razredoma četrtošolcev. Učenci so bili navdušeni nad preizkusom na računalniku, nad vsebino nalog in njihovo interaktivno obliko. Čeprav so...

0

Izhodišča raziskave

Vsebinskim izhodiščem raziskave v slovenskem jeziku smo dodali poglavje o pojasnjevalnih dejavnikih znanja, ki jih v TIMSS zbiramo z vprašalniki za učence, učitelje, starše in šole. Izhodišča tako v prvem delu prinašajo pregled matematičnih in...

0

Vse pripravljeno za učence in šole

Pripravljeni so slovenski digitalni preizkusi znanja in vprašalniki za učence, učitelje, ravnatelje. Natisnjeni so vprašalniki za starše. Šole se pripravljajo na izvedbo preizkusa znanja med sodelujočimi učenci. V nacionalnem centru smo izurili mlade izvajalce, da...

0

Začenjamo s pripravami na e-TIMSS

V decembru so izšla Izhodišča raziskave TIMSS 2023, ki prinašajo pregled vsebin preizkusov znanja iz matematike in naravoslovja in tokat tudi podroben opis kazalcev, ki bodo merili okoliščine učenja: TIMS 2023 Assessment Frameworks Prihaja tudi...

0

Objavljeni novi knjižici o TIMSS 2015

V oviru programa Ministrstva za šolstvo in šport, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, sta izšli knjižici izvlečkov nacionalnih poročil o rezultatih raziskave TIMSS za četrti in osmi razred. E-knjižici sta v Digitalni...

Slovenija se vrača v TIMSS 2023

Z veseljem sporočamo, da bo Slovenija ponovno sodelovala v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja za četrtošolce. Predraziskava bo v letu 2022 in glavno merjenje znanja pomladi leta 2023. Znanje slovenskih učencev bo prvič...

0

Vpliv epidemije Covid na matematiko

V Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta je izšel prevod Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov. Avtorji v študiji med drugim izpostavijo verjetni primanjkljaj učencev v...

0

Rezultati TIMSS 2019 brez Slovenije

Končana je raziskava TIMSS 2019, prva izvedba merjenja trendov z elektronskimi preizkusi znanja za učence. Rezultati so objavljeni tukaj: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/

0

Naravoslovni kapital – nova metoda poučevanja

V januarju 2018 nas je obiskala raziskovalka dr. Špela Godec, raziskovalka na King’s College, School of Education, Communication & Society v Londonu. Predstavila nam je svoje raziskovanje pomena naravoslovnega kapitala v področju izobraževanja v Angliji: Science capital...