O TIMSS

Izvedba

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS, je največja raziskava znanja matematike in naravoslovja med učenci in dijaki na svetu. Teče od leta 1995 in vsaka 4 leta v sodelujočih državah izmeri in poroča o znanju in okoliščinah učenja (izvedbe: za osnovnošolsko raven 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023; za preduniverzitetno raven 1995, 2008, 2015).

TIMSS izvaja Mednarodna organizacija za ugotavljanje učinkov izobraževanja, IEA (na Nizozemskem), vodi pa projektna skupina na Boston College (ZDA).  V raziskavi sodelujejo države članice IEA, ki se samostojno odločijo, s katerimi populacijami šolarjev bodo sodelovale v vsaki izvedbi.

Namen

Države sodelujejo v raziskavi, da neodvisno in primerjalno ugotovijo stanje svojega matematično-naravoslovnega izobraževanja in se učijo o dobrih rešitvah v drugih državah:

 • Z enako metodologijo
  • izmerijo znanje matematike in naravoslovja svojih učencev v 4. in/ali 8. razredu osnovne šole in/ali srednješolcev v ustreznem letu šolanja,
  • zberejo podatke o pouku, učiteljih, šolah in domačem okolju učencev in dijakov,
  • izmerijo stališča učencev, učiteljev in šol do učenja in znanja matematike in naravoslovja,
  • analizirajo svoje matematično in naravoslovno izobraževanje vključno z učnimi načrti na mednarodno primerljiv način in ga opišejo v Enciklopediji TIMSS,
  • izračunajo trende matematičnega in naravoslovnega izobraževanja primerjalno glede na pretekla leta.
 • Poročajo
  • o dosežkih učencev, izmerjenih dejavnikih in trendih na skupnem mednarodnem spletišču,
  • o izsledkih v državi v nacionalnih poročilih, učiteljem in strokovni javnosti.
 • Raziskujejo
  • razlike v dosežkih po različnih kazalcih izobraževanja, da se učijo o učinkovitih praksah v svoji državi in po svetu
  • podatke s sekundarnimi analizami, da prepoznavajo probleme svojega izobraževalnega sistema, jih ovrednotijo glede na stanje v drugih državah in na osnovi podatkov oblikujejo ideje za izboljšave,
  • in sodelujejo v akademski razpravi o matematičnem in naravoslovnem izobraževanju z objavami znanstvenih in strokovnih člankov.
 • Širijo znanje
  • o najnovejših metodologijah zbiranja, analiziranja in poročanja o podatkih velikih primerjalnih študij v državi za temeljito poročanje o dosežkih,
  • o metodologijah raziskav med raziskovalce in druge strokovnjake v izobraževanju in sistemsko raven.

Vodstvo TIMSS o sodelovanju Slovenije:

The Educational Research Institute has played an exemplary role in conducting TIMSS and PIRLS in Slovenia. Although Slovenia is one of the smallest countries in TIMSS and PIRLS, Institute staff have always made a disproportionate contribution to educational research.
Their research has served to increase student achievement in Slovenia by targeting the analysis and reporting of TIMSS and PIRLS results to strategies for improving education.

Dr. Ina V. S. Mullis and Dr. Michael O. Martin, Executive Directors, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)