Kategorija: TIMSS 15

Objavljeni novi knjižici o TIMSS 2015

V oviru programa Ministrstva za šolstvo in šport, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, sta izšli knjižici izvlečkov nacionalnih poročil o rezultatih raziskave TIMSS za četrti in osmi razred. E-knjižici sta v Digitalni...

TIMSS in matura iz matematike na metodološkem srečanju

TIMSS in matura iz matematike na metodološkem srečanju

Na metodološkem srečanju TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik februarja 2017 na Fakulteti za matematiko in fiziko smo predstavili nekaj razlik med raziskavama TIMSS in PISA in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega...

Tiskovna konferenca TIMSS 2015

Tiskovna konferenca TIMSS 2015

Tiskovna konferenca Pedagoškega inštituta ob prvi objavi rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 je bila 29. novembra 2016 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Poleti 2015 smo uredili vse zbrane podatke od učencev, učiteljev, ravnateljev in staršev, da so bili jeseni pripravljeni za priključitev k mednarodnemu podatkovnemu sistemu TIMSS 2015. Šole so dobile prva poročila o rezultatih svojih učenk...