Izhodišča TIMSS 2015

Nov cikel raziskave TIMSS 2015 se je z analizami kurikula in posodabljanjem izhodišč raziskave glede na TIMSS 2011 začel februarja letos. V maju smo sodelujoče države sprejele dokončen dogovor o obsegu vsebin preizkusov znanja. Matematiki in naravoslovci  smo napisali prvo množico nalog. Do začetka jeseni je mednarodni koordinacijski center pripravil knjižico izhodišč Frameworks TIMSS 2015, pri nas pa smo pripravili njeno slovensko izdajo: Izhodišča TIMSS 2015. Objavljene so matematične in naravoslovne vsebine, ki jih bodo zajeli preizkusi znanja za četrtošolce in osmošolce ter dejavniki, o katerih bomo zbirali podatke z vprašalniki za učence, učitelje, ravnatelje in starše četrtošolcev. Knjižica je prosto dostopna za vse. Vabimo k branju!

Poročilo o povezanosti branja, matematike in naravoslovja

Jeseni je izšlo mednarodno poročilo o odnosu med znanjem branja, matematike in  naravoslovja pri četrtošolcih. Dostopno je po poglavjih ali v celoti, dodana je tudi podatkovna baza in priročnik za analiziranje na mednarodni spletni strani.  Slovensko poročilo je v pripravi.

Mednarodno poročilo vsebuje naslednja poglavja:

Vabljeni k branju!