Kategorija: TIMSS 2023

Vse o TIMSS 2023

Opravljeno preverjanje znanja TIMSS 2023

Preverjanje znanja s preizkusi TIMSS med učenci na šolah je opravljeno. Sodelovanje v raziskavi je potrdilo 145 šol, kar je izjemen odziv. Preizkuse znanja iz matematike in naravoslovja je na računalnike rešilo več kot 5100...

Izhodišča raziskave

Vsebinskim izhodiščem raziskave v slovenskem jeziku smo dodali poglavje o pojasnjevalnih dejavnikih znanja, ki jih v TIMSS zbiramo z vprašalniki za učence, učitelje, starše in šole. Izhodišča tako v prvem delu prinašajo pregled matematičnih in...

Vse pripravljeno za učence in šole

Pripravljeni so slovenski digitalni preizkusi znanja in vprašalniki za učence, učitelje, ravnatelje. Natisnjeni so vprašalniki za starše. Šole se pripravljajo na izvedbo preizkusa znanja med sodelujočimi učenci. V nacionalnem centru smo izurili mlade izvajalce, da...

Začenjamo s pripravami na e-TIMSS

V decembru so izšla Izhodišča raziskave TIMSS 2023, ki prinašajo pregled vsebin preizkusov znanja iz matematike in naravoslovja in tokat tudi podroben opis kazalcev, ki bodo merili okoliščine učenja: TIMS 2023 Assessment Frameworks Prihaja tudi...

Slovenija se vrača v TIMSS 2023

Z veseljem sporočamo, da bo Slovenija ponovno sodelovala v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja za četrtošolce. Predraziskava bo v letu 2022 in glavno merjenje znanja pomladi leta 2023. Znanje slovenskih učencev bo prvič...