Število otrok v razredih

V zadnjem času se veliko govori o številu otrok v razredih. Problem aktualnih razprav o normativih pa je interpretacija podatkov različnih mednarodnih raziskav v javnosti. Premajhna pozornost je posvečena temu, s kom se primerjamo. Trenutna vlada si je za cilj zadala doseganje standardov OECD, tako v doseženem znanju in kompetencah, kot v standardih, ki do njih pripeljejo. Vendar je treba razumeti, da so si pri posameznih dejavnikih izobraževanja države OECD zelo različne, še posebej v organizaciji pouka v razredih. Med OECD sodijo tudi azijske države, za katere je značilno zelo veliko število otrok v razredu in visoko znanje, vendar je pogosto z učiteljem ali učiteljico v razredu še asistent oz. asistentka (posnetek pouka na Japonskem). Na svetu pa je tudi mnogo držav z velikim številom otrok v razredih in nizkim znanjem.

Evropska povprečja števila otrok v razredih so mnogo manjša kot v OECD in bliže našim trenutnim normativom, obenem pa je znanje v nekaterih evropskih državah tudi zelo visoko. Strokovna literatura obširno opozarja, da je neposredno prenašanje prakse iz uspešnih držav ob neupoštevanju nacionalnih karakteristik in kulturnega okolja večinoma neuspešno, lahko pa tudi poslabša stanje. Poskusi in napake s prenašanjem singapurske matematike v ZDA so tudi neposredno pokazali, da azijskih praks poučevanja zaradi velikih kulturnih razlik med azijskim in zahodnim svetom ni mogoče neposredno prenesti v evropski ali ameriški izobraževalni sistem.

V mednarodnih raziskavah o matematičnem in naravoslovnem znanju v osnovni šoli, ki jih izvajamo pri nas, so se podatki o velikosti razredov vedno poskušali povezovati z dosežki. Med številom učencev in učenk v razredu in dosežkom pa  nikoli ni bilo enolične povezave. Vedno se je pokazalo, da je število otrok v razredih močno povezano s kulturno tradicijo v državi in rastjo prebivalstva. Podobno kot v drugih evropskih državah je tudi v Sloveniji povprečno število otrok v osmih razredih od leta 1995 padlo za 6 otrok.

V mednarodnih raziskavah o matematičnem in naravoslovnem znanju v osnovni šoli, ki jih izvajamo pri nas, so se podatki o velikosti razredov vedno poskušali povezovati z dosežki. Med številom učencev in učenk v razredu in dosežkom pa nikoli ni bilo enolične povezave. Vedno se je pokazalo, da je število otrok v razredih močno povezano s kulturno tradicijo v državi in rastjo prebivalstva. Podobno kot v drugih evropskih državah je tudi v Sloveniji povprečno število otrok v osmih razredih od leta 1995 padlo za 6 otrok.

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...