Znanje matematike in naravoslovja raste ali pada?

Na šolah pravkar teče merjenje znanja za raziskavo PISA. Vključeni so učenke in učenci, ki so stari 15 let, torej večinoma dijaki in dijakinje srednjih šol. Raziskavi je namenjena velika pozornost zaradi rahlo padajoče slike trendov teh meritev znanja v Sloveniji med letoma 2006 in 2009. V medijih, pa tudi strokovnih razpravah vse pogosteje slišimo posplošeno oceno, da znanje naših otrok pada. Pa je to res? Učiteljem bi naredili krivico, če ne bi v sedanjih težkih časih opozorili na pozitivne rezultate iz preteklosti.

Od leta 1995 v mednarodni raziskavi TIMSS merimo znanje matematike in naravoslovja otrok v 4. in 8. razredu osnovne šole. Čeprav sta si raziskavi podobni, merita različno znanje. PISA ugotavlja, kako dobro znajo 15-letni učenci uporabiti znanje in spretnosti v branju, matematiki in naravoslovju v vsakdanjih situacijah. TIMSS ugotavlja, kako dobro učenci 4. in 8. razreda obvladajo matematične in naravoslovne vsebine, ki so se jih učili v šoli. TIMSS se začne s podrobno analizo učnih načrtov, da določi vsebine, ki so skupne vsem sodelujočim državam.

Medtem, ko čakamo na decembrsko objavo mednarodnih primerjav za TIMSS 2011 in poslušamo razprave o padanju znanja, se spomnimo izmerjenih trendov iz TIMSS od leta 1995 do 2007. Znanje matematike in naravoslovja v Sloveniji se je dvignilo. Kljub mnogim okoliščinam in podrobnejšim razlogom, zaradi katerih vsi strokovnjaki niso bili zelo zadovoljni z rezultati, so naši otroci in učitelji izkazali stanovitno rast znanja matematike in še posebej naravoslovja v osnovni šoli.

Slovenija je v mednarodnih poročilih o matematičnih in naravoslovnih primerjavah izpostavljena kot država, kjer je dviganje znanja največje.

Mathematics report: At the fourth grade, 8 countries and 2 benchmarking participant showed higher average mathematics achievement in 2007 than in 1995. Three of these countries—Hong Kong SAR, England, and Slovenia—had significant improvement from 1995 together with significant improvement from 2003 to 2007 suggesting a sustained improvement over the 12-year period from 1995 to 2007.

Science report: Six of the 12 countries had higher achievement at the fourth grade in 2007 than in 1995 but only 2 showed improvements at the eighth grade (Hong Kong SAR and Slovenia, which also improved at the fourth grade).

Trendi se med državami zelo razlikujejo. Med evropskimi državami jih je nekaj, kjer so dosžki padli in nekaj, kjer so zrasli. Namesto posplošene ocene padca ali rasti znanja v skupinah držav je bolje opazovati vsako državo posebej in ob tem upoštevati še značilnosti njenega šolskega sistema: TIMSS 2007 International Mathematics Report, stran 44. – 55., TIMSS 2007 International Science Report, stran 28 – 36.

TIMSS je 2003 pokazal na razlike med devetletko in osemletko in leta 2007 na slabo znanje števil in algebre, pomanjkanje znanja o živi naravi, hud stalen padec motivacije med učenci za učenje tako matematike kot naravoslovja. Vendar je odkril tudi izjemno visoko znanje kemije in vsebin iz geografije, visoko stopnjo izobrazbe in stalnega izobraževanja naših učiteljev ter pripravljenost šol na spremembe in avtonomne odločitve za izboljšanje dela. Med letoma 2003 in 2007 se ni zgodila nobena huda reforma, zato lahko verjamemo, da so za rast znanja v veliki meri zaslužni učitelji, ki si v vse večjem številu za osebne cilje zadajajo povečanje znanja med učenci v svojih razredih. Na žalost pa je izvajanje mednarodnih raziskav v naši državi še vedno na stopnji, ko javnost rezultate sicer sprejme, vendar v njih išče prej negativna kot pozitivna sporočila.

 

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.