Kategorija: Splošno

Preverjanje znanja za TIMSS 2023 0

Preverjanje znanja za TIMSS 2023

Bliža se mesec april, ki je namenjen preverjanju znanja s preizkusi TIMSS med učenci na šolah. Sodelovanje v raziskavi je potrdilo 150 šol, kar je izjemen odziv. Pripravljamo zanimive preizkuse znanja iz matematike in naravoslovja...

0

Opravljeni prvi preizkusi znanja

Pomladi je 30 šol sodelovalo v predraziskavi znanja matematike in naravoslovja e-TIMSS z enim ali dvema razredoma četrtošolcev. Učenci so bili navdušeni nad preizkusom na računalniku, nad vsebino nalog in njihovo interaktivno obliko. Čeprav so...

0

Objavljeni novi knjižici o TIMSS 2015

V oviru programa Ministrstva za šolstvo in šport, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, sta izšli knjižici izvlečkov nacionalnih poročil o rezultatih raziskave TIMSS za četrti in osmi razred. E-knjižici sta v Digitalni...

0

Vpliv epidemije Covid na matematiko

V Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta je izšel prevod Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov. Avtorji v študiji med drugim izpostavijo verjetni primanjkljaj učencev v...

0

Rezultati TIMSS 2019 brez Slovenije

Končana je raziskava TIMSS 2019, prva izvedba merjenja trendov z elektronskimi preizkusi znanja za učence. Rezultati so objavljeni tukaj: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/

0

Naravoslovni kapital – nova metoda poučevanja

V januarju 2018 nas je obiskala raziskovalka dr. Špela Godec, raziskovalka na King’s College, School of Education, Communication & Society v Londonu. Predstavila nam je svoje raziskovanje pomena naravoslovnega kapitala v področju izobraževanja v Angliji: Science capital...

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli 2

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev...

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014 0

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

V mesecu aprilu v vzorčenih osnovnih šolah in gimnazijah izvajamo šesti krog raziskave TIMSS. Vabimo učiteljice, učitelje, ravnateljice, ravnatelje, maturantke in maturante, učenke in učence ter starše, da se seznanijo z raziskavo. Učenke in učenci...

Izhodišča TIMSS 2015 0

Izhodišča TIMSS 2015

Nov cikel raziskave TIMSS 2015 se je z analizami kurikula in posodabljanjem izhodišč raziskave glede na TIMSS 2011 začel februarja letos. V maju smo sodelujoče države sprejele dokončen dogovor o obsegu vsebin preizkusov znanja. Matematiki...