Kategorija: Splošno

Opravljeno preverjanje znanja TIMSS 2023

Preverjanje znanja s preizkusi TIMSS med učenci na šolah je opravljeno. Sodelovanje v raziskavi je potrdilo 145 šol, kar je izjemen odziv. Preizkuse znanja iz matematike in naravoslovja je na računalnike rešilo več kot 5100...

Pomladi 2022 opravljeni prvi preizkusi znanja TIMSS

Pomladi 2022 je 30 šol sodelovalo v predraziskavi znanja matematike in naravoslovja e-TIMSS z enim ali dvema razredoma četrtošolcev. Učenci so bili navdušeni nad preizkusom na računalniku, nad vsebino nalog in njihovo interaktivno obliko. Čeprav...

Objavljeni novi knjižici o TIMSS 2015

V oviru programa Ministrstva za šolstvo in šport, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, sta izšli knjižici izvlečkov nacionalnih poročil o rezultatih raziskave TIMSS za četrti in osmi razred. E-knjižici sta v Digitalni...

Vpliv epidemije Covid na matematiko

V Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta je izšel prevod Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov. Avtorji v študiji med drugim izpostavijo verjetni primanjkljaj učencev v...

Rezultati TIMSS 2019 brez Slovenije

Končana je raziskava TIMSS 2019, prva izvedba merjenja trendov z elektronskimi preizkusi znanja za učence. Rezultati so objavljeni tukaj: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/

Naravoslovni kapital – nova metoda poučevanja

V januarju 2018 nas je obiskala raziskovalka dr. Špela Godec, raziskovalka na King’s College, School of Education, Communication & Society v Londonu. Predstavila nam je svoje raziskovanje pomena naravoslovnega kapitala v področju izobraževanja v Angliji: Science capital...

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev...

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

V mesecu aprilu v vzorčenih osnovnih šolah in gimnazijah izvajamo šesti krog raziskave TIMSS. Vabimo učiteljice, učitelje, ravnateljice, ravnatelje, maturantke in maturante, učenke in učence ter starše, da se seznanijo z raziskavo. Učenke in učenci...

Izhodišča TIMSS 2015

Izhodišča TIMSS 2015

Nov cikel raziskave TIMSS 2015 se je z analizami kurikula in posodabljanjem izhodišč raziskave glede na TIMSS 2011 začel februarja letos. V maju smo sodelujoče države sprejele dokončen dogovor o obsegu vsebin preizkusov znanja. Matematiki...