Tiskovna konferenca

Tiskovna konferenca Pedagoškega inštituta ob prvi objavi rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 je bila 29. novembra 2016 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Štiriletna mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti je v šesti izvedbi izmerila 20-letne trende v znanju in dejavnikih pridobivanja znanja v šoli in z učenjem doma.

Mednarodne primerjave so prikazale odlično znanje slovenskih učencev in dijakov. Osmošolci so se v naravoslovju uvrstili med prvih držav in hkrati med daljnoazijske države. Maturanti, ki so se pripravljali na maturo iz fizike, so dosegli najvišji fizikalni dosežek med vsemi sodelujočimi. Tudi gimnazijci, ki so se pripravljali na maturo iz matematike na višji ravni, so dosegli med vsemi sodelujočimi populacijami najvišji matematični dosežek. Oboji so pokazali večje znanje od ruskih, ameriških, norveških, švedskih, portugalskih, italijanskih in libanonskih dijakov, ki se v svojih državah učijo najzahtevnejšo matematiko in fiziko. Dosežke Slovenije spremljajo tudi druge države. Znanje vseh, četrtošolcev in osmošolcev, v matematki in naravoslovju se je povečalo, od leta 1995 do 2015 so narasli deleži učencev, ki so dosegli osnovno, srednje, visoko in najvišje znanje, naraslo je znanje sklepanja in reševanja problemov in vseh vsebinskih področij.

Čeprav je raziskava pokazala tudi nekaj manj razveseljivih izsledkov, kot je to, da učenci in dijaki nimajo prav radi učenja matematike, naravoslovja in fizike, predvsem pa se ga mnogo manj radi učijo kot v drugih podobnih državah, se veselimo visokega znanja slovenske mladine. Podatki tudi kažejo, da bodo uspešni mladi znanje odnesli v univerzitetne študije, ki so povezani z znanjem matematike in naravoslovja (STEM) in se tudi želijo zaposliti v poklicih, kjer bodo to znanje uporabljali.

Na strani: http://timssandpirls.bc.edu/ si lahko ogledate sporočilo mednarodnega centra, ki Slovenijo prišteva k uspešnim državam z naraščajočim znanjem.

Tukaj http://timss2015.org so zbrani vsi mednarodni rezultati.

Tu pa so povzetki slovenskih rezultatov:
Predstavitev prvih TIMSS 2015 izsledkovPlakat z rezultatiTIMSS 15 izjava za medijeTIMSS 2015 povzetki.

Poročila v pdf obliki so na voljo na tukaj (za dostop si oglejte zaključek predstavitve prvih izsledkov).

Zahvaljujemo se učencem, učenkam, dijakinjam in dijakom ter njihovim učiteljem, ki so s svojim trudim dosegli tako lep zaključek 20-letnega merjenja trendov znanja !

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.