Avtor: TIMSS in TALIS Slovenija

TIMSS in matura iz matematike na metodološkem srečanju

TIMSS in matura iz matematike na metodološkem srečanju

Na metodološkem srečanju TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik februarja 2017 na Fakulteti za matematiko in fiziko smo predstavili nekaj razlik med raziskavama TIMSS in PISA in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega...

Tiskovna konferenca TIMSS 2015

Tiskovna konferenca TIMSS 2015

Tiskovna konferenca Pedagoškega inštituta ob prvi objavi rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 je bila 29. novembra 2016 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Slovenski učenci najbolj na svetu niso radi v šoli

Ameriški center za statistike izobraževanja je objavil prikaz deleža učencev, ki so radi v šoli in ki se radi učijo matematiko po podatih iz raziskave TIMSS 2011. Na obeh prikazih je delež takšnih slovenskih osmošolcev...

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Izvedba raziskave TIMSS 2015 na šolah je zaključena

Poleti 2015 smo uredili vse zbrane podatke od učencev, učiteljev, ravnateljev in staršev, da so bili jeseni pripravljeni za priključitev k mednarodnemu podatkovnemu sistemu TIMSS 2015. Šole so dobile prva poročila o rezultatih svojih učenk...

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

Izvedba raziskave TIMSS v šolah v aprilu 2014

V mesecu aprilu v vzorčenih osnovnih šolah in gimnazijah izvajamo šesti krog raziskave TIMSS. Vabimo učiteljice, učitelje, ravnateljice, ravnatelje, maturantke in maturante, učenke in učence ter starše, da se seznanijo z raziskavo. Učenke in učenci...

Izhodišča TIMSS 2015

Izhodišča TIMSS 2015

Nov cikel raziskave TIMSS 2015 se je z analizami kurikula in posodabljanjem izhodišč raziskave glede na TIMSS 2011 začel februarja letos. V maju smo sodelujoče države sprejele dokončen dogovor o obsegu vsebin preizkusov znanja. Matematiki...

Poročilo o povezanosti branja, matematike in naravoslovja

Poročilo o povezanosti branja, matematike in naravoslovja

Jeseni je izšlo mednarodno poročilo o odnosu med znanjem branja, matematike in  naravoslovja pri četrtošolcih. Dostopno je po poglavjih ali v celoti, dodana je tudi podatkovna baza in priročnik za analiziranje na mednarodni spletni strani....

Novo orodje: Prikaz mednarodnih rezultatov

Novo orodje: Prikaz mednarodnih rezultatov

IEA je objavila novo orodje Visualizer za ogled in raziskovanje rezultatov IEA raziskav, med njimi zadnjih dveh, TIMSS 2011 in PIRLS 2011. Aplikacija je v angleškem jeziku. Omogoča nastavitev skupin držav za opazovanje razlik dosežkov....